Informacja

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

 

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 3 października 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach

 

Przedmiot przetargu:

Nieruchomość niezabudowana o Nr ewidencyjnym 341/3 o powierzchni 0,1503 ha położona w obrębie geodezyjnym Dasze gmina Kleszczele.

Brak księgi wieczystej dla tej nieruchomości.

 

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 2

Cena wywoławcza nieruchomości – 8.500,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 9.300,00 zł

 

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:

Pan Stano Artur Piotr

 

Na pozostałe nieruchomości

ogłoszone w przetargu – brak oferentów.

 

 

 

Kleszczele, dnia 3 października 2012 r.

Burmistrz
/-/ mgr inż. Irena Niegierewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2012-10-03

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2012-10-03

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2012-10-03

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2012-10-03