Informacja

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele


Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 28 czerwca 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach

Przedmiot przetargu:
  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 152 o powierzchni 0,1200 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Piotrowszczyzna gmina Kleszczele posiadająca księgę wieczystą Nr Kw 14054.

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 1
Cena wywoławcza nieruchomości – 3.000,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 3.200,00 zł

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:
Pan Maksymilian Zbigniew Koc

  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 2202/1 o powierzchni 0,2387 ha położona w obrębie geodezyjnym miasta Kleszczele, nie posiadająca księgi wieczystej.

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 1
Cena wywoławcza nieruchomości – 5.000,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 5.300,00 zł

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:
Pan Tomasz HaponiukKleszczele, dnia 28 czerwca 2010 r.

 Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-06-28

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-07-01

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-07-01

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-07-01