Informacja

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu

10 grudnia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach

 

Przedmiot przetargu:

 

  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr ewidencyjnym 18 o powierzchni 0,2900 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuraszewo gmina Kleszczele.

Kw - Nr 49025

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 1

Cena wywoławcza nieruchomości – 12.500,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 13.500,00 zł netto

 

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:

EAST Nieruchomości Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

z siedzibą w Białymstoku

 

Kleszczele, dnia 10 grudnia 2012 r.

Burmistrz
/-/ mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2012-12-10

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2012-12-11

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2012-12-11

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2012-12-11