Informacja
 o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
 
    Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.
 
Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 31 marca 2009 r.  w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach
 

Przedmiot przetargu:

1.     Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 458 o powierzchni 0,050 ha położona we wsi Policzna posiadająca księgę wieczystą            Kw Nr 14052.

 
Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 1
Cena wywoławcza nieruchomości – 1.800,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 1.900,00 zł
 
Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:
Pani Agata Katarzyna Rychcik Skibińska
 
  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 542 o powierzchni 0,860 ha położona we wsi Policzna posiadająca księgę wieczystą Kw Nr 14052
 
Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 1
Cena wywoławcza nieruchomości – 24.000,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 25.000,00 zł
 
Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:
Pani Małgorzata Perkowska
 
 
 
3.     Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 489 o powierzchni 0,1466 ha położona we wsi Dasze – brak Kw
Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 1
Cena wywoławcza nieruchomości – 3.100,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 3.300,00 zł
 
Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:
Pan Jan Skoczko
 
  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 2967/1 o powierzchni 0,2146 ha położona w Kleszczelach- brak Kw
Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 4
Cena wywoławcza nieruchomości – 17.500,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 41.000,00 zł
 
Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:
Pani Anna Bołtryk
 
  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 691/12 o powierzchni 0,0889 ha położona we wsi Repczyce posiadająca księgę wieczystą  Kw Nr 18700
Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 1
Cena wywoławcza nieruchomości – 15.850,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu -  16.500,00 zł
 
Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:
Pani Nina Majchrowska
 
  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 2721/27 o powierzchni 0,1310 ha położona we wsi Repczyce posiadająca księgę wieczystą Kw Nr 14051
Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 1
Cena wywoławcza nieruchomości – 22.700,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 23.700,00 zł
 
Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:
Pan Sławomir Janucik
 
  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 2721/28 o powierzchni 0,1014 ha położona we wsi Repczyce posiadająca księgę wieczystą Kw Nr 14051
Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 2
Cena wywoławcza nieruchomości – 17.850,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 22.500,00 zł
Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:
Pan Sławomir Janucik
 
  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 2721/30 o powierzchni 0,1302 ha położona we wsi Repczyce posiadająca księgę wieczystą Kw Nr 14051
Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 1
Cena wywoławcza nieruchomości – 22.600,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 23.600,00 zł
 
Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:
Pan Hassoun Saber
 
 
  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 2721/31 o powierzchni 0,1335 ha położona we wsi Repczyce posiadająca księgę wieczystą Kw Nr 14051
Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 1
Cena wywoławcza nieruchomości – 23.100,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 24.100,00 zł
 
Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:
Pan Maciej Miszczuk
 
 

Kleszczele, dnia 31 marca  2009 r.                                                 

Burmistrz
/-/mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-03-31

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-03-31

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2009-03-31

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-03-31