Informacja

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

 

 Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

 Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 16 lutego 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach

 Przedmiot przetargu:

  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 484 o powierzchni 0,17 ha położona we wsi Policzna posiadająca księgę wieczystą Kw Nr 14052. 

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 2 

Cena wywoławcza nieruchomości – 6.400,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 6.900,00 zł 

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:

Pan Maksymiuk Kazimierz Zbigniew 

  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 485 o powierzchni 0,04 ha położona we wsi Policzna posiadająca księgę wieczystą Kw Nr 14052 

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 1 

Cena wywoławcza nieruchomości – 1.400,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 1.550,00 zł 

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:

Pan Maksymiuk Kazimierz Zbigniew  

  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 489 o powierzchni 0,12 ha położona we wsi Policzna posiadająca księgę wieczystą Kw Nr 14052 

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 1 

Cena wywoławcza nieruchomości – 3.550,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 3.950,00 zł 

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:

Pan Maksymiuk Kazimierz Zbigniew 

  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 129 o powierzchni 0,12 ha położona we wsi Piotrowszczyzna posiadająca księgę wieczystą Kw Nr 14054 

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 2 

Cena wywoławcza nieruchomości – 3.900,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 6.300,00 zł 

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:

Pani Kinga Wiesława Boczkowska 

  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 117/1 o powierzchni 0,50 ha położona we wsi Gruzka posiadająca księgę wieczystą Kw Nr 14055 

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 1 

Cena wywoławcza nieruchomości – 4.800,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 5.300,00 zł 

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:

Pan Dariusz Kozłowski

 

 

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Kleszczele, dnia 17 lutego 2009 r.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-02-17

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-02-17

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2009-02-17

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-02-17