Informacja

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

 

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 6 lipca 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach

 

Przedmiot przetargu:

 

  1. Nieruchomość niezabudowana w skład której wchodzą działki gruntu o Nr ewidencyjnych 103, 104, 105 o ogólnej powierzchni 0,3500 ha położona w obrębie geodezyjnym Policzna posiadająca księgę wieczystą Kw Nr 14052.

 

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 5

Cena wywoławcza nieruchomości – 12.400,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 27.000,00 zł

 

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:

Pani Rychcik Skibińska Katarzyna

 

  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr ewidencyjnym 594/4 o powierzchni 0,4251 ha położona w obrębie geodezyjnym Policzna posiadająca księgę wieczystą Kw Nr 14052

 

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu – 1

Cena wywoławcza nieruchomości – 12.000,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 12.500,00 zł

 

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości

Pan Zińczuk Mirosław

 

  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr ewidencyjnym 594/5 o powierzchni 0,4353 ha położona w obrębie geodezyjnym Policzna posiadająca księgę wieczystą Kw Nr 14052

 

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu – 6

Cena wywoławcza nieruchomości – 12.300,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 26.000,00 zł

 

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości

Pan Szczypek Mirosław

 

  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr ewidencyjnym 594/6 o powierzchni 0,4413 ha położona w obrębie geodezyjnym Policzna posiadająca księgę wieczystą Kw Nr 14052

 

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu – 6

Cena wywoławcza nieruchomości – 12.700,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 29.500,00 zł

 

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości

Pan Malinowski Mariusz

 

  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr ewidencyjnym 1122 o powierzchni 0,3200 ha położona w obrębie geodezyjnym Toporki posiadająca księgę wieczystą Kw Nr 14045

 

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu – 1

Cena wywoławcza nieruchomości – 10.100,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 10.500,00 zł

 

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości

Pan Kurowski Grzegorz

 

 

Kleszczele, dnia 6 lipca 2009 r.

Burmistrz

 

mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-07-06

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-07-08

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2009-07-08

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-07-08