Informacja
o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
 
Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.
 
Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 16 listopada 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach
 
Przedmiot przetargu:

1. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 802 o powierzchni 0,1630 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Dobrowoda gmina Kleszczele posiadająca księgę wieczystą Nr Kw 18700.

 
Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 3
Cena wywoławcza nieruchomości – 5.000,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 10.000,00 zł
 
Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:
Pan Adam Smyk
 

2. Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 2463 o powierzchni 0,1300 ha położona w obrębie geodezyjnym wsi Dobrowoda gmina Kleszczele posiadająca księgę wieczystą Nr Kw 18700.

 
Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 4
Cena wywoławcza nieruchomości – 5.000,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 9.500,00 zł
 
Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:
Pan Andrzej Ziniewicz i Pani Anna Pacewicz
 
Na pozostałe nieruchomości zamieszczone w ogłoszeniu o przetargu nie było oferentów.
 
 

 

Kleszczele, dnia 16 listopada 2009 r.

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Refarat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-11-16

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-11-17

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2009-11-17

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-11-17