O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Kleszczel działając na podstawie art. 35, ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 659).  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach przy ulicy 1 Maja 4 zostanie wywieszony  na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia  7 kwietnia 2015 r. do dnia 27 kwietnia  2015 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność gminy Kleszczele.

Obręb geodezyjny 5 Kleszczele

nieruchomość o Nr ewidencyjnym 2778/3 o powierzchni  0,1333 ha

nieruchomość o Nr ewidencyjnym 2778/5 o powierzchni  0,1008 ha

nieruchomość o Nr ewidencyjnym 2778/6 o powierzchni  0,0925 ha

nieruchomość o Nr ewidencyjnym 2778/8 o powierzchni  0,1004 ha

nieruchomość o Nr ewidencyjnym 2778/10 o powierzchni  0,0931 ha

 Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 pok. 9 lub telefonicznie pod  nr telefonu (85) 6818004 wew. 23 w godz. 8ºº   -  15ºº

 

                                                                              Burmistrz

                                                                           /-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

 

                                                                                                                                                                      

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2015-04-03

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2015-04-03

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2015-04-03

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2015-04-03