O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Kleszczel działając na podstawie art. 35, ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 659). podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach przy ulicy 1 Maja 4 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 18 marca 2015 r. do dnia 7 kwietnia 2015 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gminy Kleszczele.

Obręb geodezyjny 5 Kleszczele

W drodze przetargu ustnego ograniczonego:

-nieruchomość o Nr ewidencyjnym 849/19 o powierzchni 1,3994 ha.

Obręb geodezyjny 12 Toporki

W drodze bezprzetargowej na rzecz własciciela budynku gospodarczego (stodoły):

-nieruchomość o Nr ewidencyjnym 1048 o powierzchni 0,2000 ha

Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 pok 9 lub telefonicznie pod nr telefonu (85) 6818004 wew. 23 w godz. 8ºº - 15ºº

 

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2015-03-17

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2015-03-18

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2015-03-18

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2015-03-18