O G Ł O S Z E N I E

 

  Burmistrz Kleszczel działając na podstawie art. 35, ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 659).  podaje  do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach przy ulicy 1 Maja 4 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia  3 listopada 2015 r. do dnia 24 listopada  2015 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gminy Kleszczele.

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Obręb geodezyjny 5 Kleszczele

-nieruchomość o Nr ewidencyjnym 4433 o powierzchni  0,2840 ha.

-nieruchomość o Nr ewidencyjnym 2840/1 o powierzchni  0,2318ha.

W drodze bezprzetargowej

Obręb geodezyjny 9 Policzna

nieruchomość o Nr ewidencyjnym 453 o powierzchni  0,1100 ha.

 Szczegółowych informacji dotyczących  w/w nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 pok 9 lub telefonicznie pod nr telefonu (85) 6818004 wew. 23 w godz. 8ºº   -  15ºº

 

                                                                              Burmistrz

                                                                           /-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

 

                                                                                                                                                                     

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2015-10-28

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2015-11-11

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2015-11-11

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2015-11-11