Informacja

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

 

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 25 sierpnia 2015 r w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach.

 

Przedmiot przetargu:

 

1. Nieruchomość zabudowana o Nr ewidencyjnym 2485/1 o powierzchni 0,0587 ha położona w obrębie geodezyjnym miasta Kleszczele

liczba oferentów – 1

cena wywoławcza nieruchomości – 10.000,00 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 10.500,00 zł

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:

Maria Bienias

2. Nieruchomość niezabudowana o Nr ewidencyjnym 89 o powierzchni 0,2100 ha położona w obrębie geodezyjnym Gruzka.

brak oferentów

3. Nieruchomość niezabudowana o Nr ewidencyjnym 93 o powierzchni 0,1900 ha położona w obrębie geodezyjnym Gruzka.

brak oferentów

 

 

 

Kleszczele, dnia 25 sierpnia 2015 r.

Burmistrz
/-/
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2015-08-25

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2015-08-25

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2015-08-25

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2015-08-25