Informacja

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

 

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 24 sierpnia 2015 r w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach.

 

Przedmiot przetargu:

 

1. Nieruchomość niezabudowana o Nr ewidencyjnym 2778/3 o powierzchni 0,1333 ha położona w obrębie geodezyjnym miasta Kleszczele

Liczba oferentów - 1

Cena wywoławcza nieruchomości - 31.700,00 zł -netto

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 32.700,00 zł - netto

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:

Pan Marcin Kiełbaszewski

2. Nieruchomość niezabudowana o Nr ewidencyjnym 2778/5 o powierzchni 0,1008 ha położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele

Liczba oferentów– 1

Cena wywoławcza nieruchomości - 24.300,00 zł -netto

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 25.300,00 zł - netto

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:

Pan Marcin Kiełbaszewski

3. Nieruchomość niezabudowana o Nr ewidencyjnym 2778/6 o powierzchni 0,0925 ha położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele

brak oferentów

4. Nieruchomość niezabudowana o Nr ewidencyjnym 2778/10 o powierzchni 0,0931 ha położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele

brak oferentów

 

Kleszczele, dnia 24 sierpnia 2015 r.

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2015-08-24

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2015-08-25

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2015-08-25

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2015-08-25