Informacja

o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kleszczele.

 

Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony w dniu 24 sierpnia 2015 r w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach.

 

Przedmiot przetargu:

 

1. Nieruchomość niezabudowana o Nr ewidencyjnym 849/19 o powierzchni 1,3994 ha położona w obrębie geodezyjnym miasta Kleszczele

brak oferentów

 

 

Kleszczele, dnia 24 sierpnia 2015 r.

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2015-08-24

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2015-08-25

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2015-08-25

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2015-08-25