Informacja

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

 

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 4 maja 2015 r w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach.

 

Przedmiot przetargu:

 

1. Nieruchomość zabudowana o Nr ewidencyjnym 1796 o powierzchni 0,3988 ha położona w obrębie geodezyjnym miasta Kleszczele

Liczba oferentów - 2

Cena wywoławcza nieruchomości - 30.000,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 31.500,00 zł

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:

Pani Sylwia Anna Hołub i Pan Andrzej Sawicki

 

2. Nieruchomość zabudowana o Nr ewidencyjnym 2831/1 i 2831/3 o łącznej powierzchni 0,5113 ha położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele

Liczba oferentów 1

Cena wywoławcza nieruchomości – 50.000,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 52.000,00 zł

Osoba ustalona na nabywcę nieuchomości:

Pan Taras Palasyuk

 

3. Nieruchomość zabudowana o Nr ewidencyjnym2485/1 o powierzchni 0,0587 ha położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele

brak oferentów

4. Nieruchomość niezabudowana o Nr ewidencyjnym 89 o powierzchni 0,2100 ha położona w obrębie geodezyjnym Gruzka

brak oferentów

5. Nieruchomość niezabudowana o Nr ewidencyjnym 93 o powierzchni 0,1900ha położona w obrębie geodezyjnym Gruzka

brak oferentów

Kleszczele, dnia 4 maja 2015 r.

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielick

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2015-05-04

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2015-05-05

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2015-05-05

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2015-05-05