W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Nr działek

Powierzchnia w ha

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości netto w zł

Obręb geodezyjny 5

Kleszczele

 

849/14

 

 

 

0,7689

 

 

 

BI2P/0002349/5

 

 

 

Nieruchomość powyższa nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, zaś zgodnie z przewidywaniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania są to tereny zabudowy produkcyjnej i usługowo mieszkaniowej z wyłączeniem inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.

 

190.100,00

 

w drodze bezprzetargowej

 

 

Obręb geodezyjny 4 Gruzka

 

89

 

93

 

0,2100

 

0,1900

 

BI2P/00014055/0

 

BI2P/00014055/0

Nieruchomości powyższe nie są objęte obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, zaś zgodnie z przewidywaniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to tereny zabudowy zagrodowej.

 

6.600,00

 

6.200,00

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), mogą skorzystać z pierwszeństwa w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie za cenę określoną w wykazie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia.

 

Burmistrz

 

mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-02-26

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-03-04

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-03-04

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-03-04