O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Kleszczel działając na podstawie art. 35, ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach przy ulicy 1 Maja 4 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 4 marca 2014 r. do dnia 24 marca 2014 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gminy Kleszczele.

Obręb geodezyjny 5 Kleszczele -nieruchomość o Nr ewidencyjnym 849/14 o powierzchni 0,7689 ha w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Obręb geodezyjny Gruzka – nieruchomość o Nr ewidencyjnym 89 o powierzchni 0,2100 ha i Nr ewidencyjny 93 o powierzchni 0,1900 ha - w drodze bezprzetargowej

Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 pok 9 lub telefonicznie pod Nr telefonu (85) 6818004 wew. 23 w godz. 8ºº - 15ºº

Burmistrz

 

mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-02-26

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-03-04

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-03-04

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-03-04