O G Ł O S Z E N I E

 

  Burmistrz Kleszczel działając na podstawie art. 35, ust 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr  102  poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach przy ulicy 1 Maja 4 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 8 kwietnia  2014 r. do dnia 29 kwietnia 2014 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gminy Kleszczele.

Obręb geodezyjny 5 Kleszczele

-nieruchomość o Nr ewidencyjnym 1796 o powierzchni 0,3988,

- nieruchomość o Nr ewidencyjnym 1677/6 o powierzchni 0,9999.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 pok 9 lub telefonicznie pod Nr telefonu (85) 6818004 wew. 23 w godz. 8ºº   -  15ºº

                                                                                                                                                                       

Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-04-02

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-04-03

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-04-03

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-04-03