O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Kleszczel działając na podstawie art. 35, ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 659).  podaje  do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach przy ulicy 1 Maja 4 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 1 września 2014 r. do dnia 21 września 2014 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gminy Kleszczele.

Obręb geodezyjny 5 Kleszczele


W drodze przetargu ustnego nieograniczonego
-nieruchomość o Nr ewidencyjnym 2485/1 o powierzchni 0,0587 ha

W drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości
-nieruchomość o Nr ewidencyjnym 2485/2 o powierzchni 0,0041 ha


Szczegółowych informacji dotyczących  w/w nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 pok 9 lub telefonicznie pod  nr telefonu (85) 6818004 wew. 23 w godz. 8ºº   -  15ºº.

                                                                                                                                                                      
                                                                                                   Burmistrz
                                                                                                                                           mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Chmielewska

Data wytworzenia: 2014-08-27

Wprowadzający: Joanna Chmielewska

Data wprowadzenia: 2014-08-29

Modyfikujący: Joanna Chmielewska

Data modyfikacji: 2014-08-29

Opublikował: Joanna Chmielewska

Data publikacji: 2014-08-29