Informacja

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kleszczele.

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu

15 września 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach

 

Przedmiot przetargu:

 

  1. Nieruchomość niezabudowana o Nr ewidencyjnym 229/1 o powierzchni 0,2116 ha położona w obrębie geodezyjnym Suchowolce gmina Kleszczele.

Kw - Nr BI2P/00014046/4

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu - 2

Cena wywoławcza nieruchomości – 11.000,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 14.000,00 zł netto

 

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:

Pani Walentyna Borodziej

 

Kleszczele, dnia 15 września 2014 r.

Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-09-15

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-09-17

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-09-17

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-09-17