Informacja

 o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kleszczele

 

    Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kleszczele.

 

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 5 maja  2014 r.

           w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach

 

Przedmiot przetargu:

Nieruchomość niezabudowana o Nr geodezyjnym 849/14  o powierzchni 0,7689 ha     położona w obrębie geodezyjnym miasta Kleszczele  posiadająca księgę wieczystą Nr Kw BI2P/00023494/5.

 

Liczba oferentów dopuszczonych do przetargu  -  1

Cena wywoławcza nieruchomości – 190.100,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu  - 194.100,00 zł

 

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości:

Pan Artur Stano

 

 

Kleszczele, dnia  6 maja  2014 r.

Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-05-06

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-05-11

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-05-11

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-05-11