ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Skrócony odpis aktu urodzenia ( nie składają osoby, jeżeli ich akt ich
  urodzenia został sporządzony w urzędzie stanu cywilnego, w którym osoba
  zamierza zawrzeć związek małżeński) - wszystkie osoby.
 2. Wdowa, wdowiec - skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka ( jeżeli zgon
  został zarejestrowany w urzędzie stanu cywilnego, w którym osoba zamierza
  zawrzeć związek małżeński nie składa takiego dokumentu ).
 3. Rozwiedziona, rozwiedziony - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją
  o rozwodzie( jeżeli poprzednie małżeństwo zostało zawarte w urzędzie stanu
  cywilnego, w którym osoba zamierza zawrzeć następny związek nie składa
  wymaganego dokumentu )
 4. Obcokrajowiec - oprócz wyżej wymienionych dokumentów, zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa za granicą, zgodnie z prawem ojczystym.
 5. Do wglądu : dowód osobisty ( obywatel polski)
  paszport ( obcokrajowiec )

OPŁATY

 1. Opłata skarbowa od każdego odpisu skróconego - 15,00 zł
 2. Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa- 75,00 zł
 3. Opłata skarbowa za każdy załącznik przy ślubie obcokrajowca- 0,50 zł

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 • Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele
  pokój nr 8, telefon 085 6818004 wewn. 16

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 • Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo składają komplet dokumentów osobiście w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce ( niezależnie od miejsca stałego zameldowania)
 • Osoba nie znająca języka polskiego składa dokumenty w obecności tłumacza przysięgłego języka, jakim biegle włada.
 • Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego pisemnego zapewnienia.

UWAGA

Małżeństwo mogą zawrzeć osoby pełnoletnie zarówno kobieta , jak i mężczyzna ( pierwszym dniem do złożenie dokumentów jest dzień osiemnastych urodzin )

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 1 i art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59 z późniejszymi zmianami )
 • art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2005-12-30

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2005-12-30

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2005-12-30

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2005-12-30