WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA POTRZEBNEGO DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA KONKORDATOWEGO.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Skrócony odpis aktu urodzenie ( wszyscy zamierzający zawrzeć małżeństwo
 2. Wdowa, wdowiec- skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka.
 3. Rozwiedziona, rozwiedziony- skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
 4. Obcokrajowiec - zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa za granicą według prawa ojczystego ( zaświadczenie o zdolności prawnej )
 5. Do wglądu: dowód osobisty ( obywatel polski )
  paszport ( obcokrajowiec )

OPŁATY

 1. Opłata skarbowa od podania - 5,00 zł
 2. Opłata skarbowa od zaświadczenia - 19,00 zł
 3. Opłata skarbowa od każdego odpisu skróconego - 15,00zł
 4. Opłata skarbowa od sporządzenia aktu małżeństwa - 75,00 zł


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 • Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele
  pokój nr 8, telefon 6818004 wewn. 16

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 • od ręki , najpóźniej dnia następnego,
 • złożenie kompletu dokumentów w pokoju nr 8 oraz osobiste podpisanie zapewnienia, że nie ma okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (osoba nie znająca języka polskiego podpisuje w obecności tłumacza przysięgłego, jakim biegle włada)

UWAGA !

 1. Zaświadczenie pobiera się z Urzędu Stanu Cywilnego miejsca stałego zameldowania jednego z przyszłych współmałżonków,
 2. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące.

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 54 ustawy z dnia 29 września 1986 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami )
 • art. 1 2 i 3 i art. 4 1, 2,3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami )

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2005-12-30

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2005-12-30

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2005-12-30

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2005-12-30