WYDAWANIE ODPISÓW Z AKTÓW MAŁŻEŃSTW

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIE SPRAWY

  1. Dowód osobisty ( do wglądu )
  2. Podanie

OPŁATY

  1. Skrócony odpis aktu małżeństwa - opłata skarbowa - 22,00 zł 
  2. Zupełny odpis aktu małżeństwa - opłata skarbowa – 33,00zł       
  3. Nieodpłatnie wydaje się odpisy zgodnie z ustawą z 16.11.2006r  Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ) 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

  • Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele
    pokój nr 3, telefon 085 6818004 wewn. 22


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

  • od ręki
  • do 7 dni

TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku wydania decyzji administracyjnej odmawiającej wydania odpisu aktu stanu cywilnego odwołanie składa się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika USC.

PODSTAWA PRAWNA

art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami )

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Chmielewska

Data wytworzenia: 2005-12-30

Wprowadzający: Joanna Chmielewska

Data wprowadzenia: 2005-12-30

Modyfikujący: Joanna Chmielewska

Data modyfikacji: 2014-08-06

Opublikował: Joanna Chmielewska

Data publikacji: 2005-12-30