WYDAWANIE ODPISÓW Z AKTÓW ZGONU

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

  1. Dowód osobisty (do wglądu)
  2. Podanie

 OPŁATY

  1. Skrócony odpis aktu zgonu - 22,00 zł 
  2. Zupełny odpis aktu zgonu - 33,00 zł 
  3. Nieodpłatnie wydaje się odpisy zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 86, poz.960 )


MIEJSCE WYDAWANIA DOKUMENTÓW

    Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele
    pokój nr 3, telefon 085 6818004 wewn. 22

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

   - od ręki
   - do 7 dni

TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku wydania decyzji administracyjnej odmawiającej wydania odpisu aktu stanu cywilnego odwołanie składa się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika USC.
 

PODSTAWA PRAWNA

  • art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986 roku -Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Chmielewska

Data wytworzenia: 2005-12-30

Wprowadzający: Joanna Chmielewska

Data wprowadzenia: 2005-12-30

Modyfikujący: Joanna Chmielewska

Data modyfikacji: 2014-08-06

Opublikował: Joanna Chmielewska

Data publikacji: 2005-12-30