WYDAWANIE ODPISÓW Z AKTÓW URODZEŃ

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

  1. Dowód osobisty ( do wglądu )
  2. Podanie

OPŁATY

    Skrócony odpis aktu urodzenia -opłata skarbowa -22.00 zł
    Zupełny odpis aktu urodzenia - opłata skarbowa - 33.00 zł
    Nieodpłatnie wydaje się odpisy zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku (Dz. U. Nr 86, poz. 960)

MIEJSCE WYDAWANIA DOKUMENTÓW

  • Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele
    pokój nr 3, telefon 085 6818004 wewn. 22

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

  • od ręki
  • do 7 dni

TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku wydania decyzji administracyjnej odmawiającej wydania odpisu aktu stanu cywilnego odwołanie składa się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika USC.

PODSTAWA PRAWNA

art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miesjki w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Chmielewska

Data wytworzenia: 2005-12-30

Wprowadzający: Joanna Chmielewska

Data wprowadzenia: 2005-12-30

Modyfikujący: Joanna Chmielewska

Data modyfikacji: 2014-08-06

Opublikował: Joanna Chmielewska

Data publikacji: 2005-12-30