SPORZĄDZENIE AKTÓW URODZEŃ NOWONARODZONYM DZIECIOM

DZIECI URODZONE Z MAŁŻEŃSTWA

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców.

2. Dowody osobiste rodziców ( do wglądu ).

3. Zaświadczenie o urodzeniu noworodka ze szpitala.

OPŁATY

 • bezpłatnie

MIEJSCE ZAREJESTROWANIA DZIECKA

 • Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele
   pokój nr 8, telefon 085 6818004 wewn. 16

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 • od ręki

UWAGA !

ˇ Dziecko żywo urodzone należy zgłosić - w 14 dni od chwili jego urodzenia.

ˇ Dziecko martwo urodzone - 3 dni od chwili jego urodzenia.

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 38,39,40 ustawy z dnia 29 września 1986 roku- Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami).

DZIECI URODZONE ZE ZWIĄZKÓW POZAMAŁŻEŃSKICH

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

MATKA PANNA

 1. Odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka.
 2. Dowód osobisty matki dziecka.
 3. Zaświadczenie o urodzeniu noworodka ze szpitala.

MATKA WDOWA

 1. Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.
 2. Dowód osobisty matki.
 3. Zaświadczenie o urodzeniu noworodka ze szpitala.

MATKA ROZWIEDZIONA

 1. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie ( jeśli nie minęło 300 dni od uprawomocnienia się wyroku sądu rozwiązującego małżeństwo, dziecko musi być zgłoszone jako dziecko byłego męża matki, podważyć to może tylko wyrok sądu o zaprzeczenie ojcostwa).
 2. Dowód osobisty matki.
 3. Zaświadczenie o urodzeniu noworodka ze szpitala.

OPŁATY

 • bezpłatnie

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 • Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele
   pokój nr 8, telefon 085 6818004 wewn. 16

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 • od ręki

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 38, 39, 40 ustawy z dnia 29 września 1986 roku- Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami )
 • art. 62 i 67 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. Nr 9 poz.59 z późniejszymi zmianami )

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2005-12-30

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2005-12-30

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2005-12-30

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2005-12-30