ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY


WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • prawidłowo i czytelnie wypełnione druki meldunkowe: "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego",
  • dowód osobisty,
  • książeczka wojskowa / w przypadku gdy osoba meldująca się posiada kartę mobilizacyjną, zmianę adresu należy zgłosić w WKU przed dokonaniem czynności zameldowania się.
  • druki "Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały" wypełnia się na każdą osobę.
  • druki "Zgłoszenie na pobyt czasowy", wypełnia się na osoby pełnoletnie.
  • dzieci wpisywane są na druku jednego z rodziców.

OPŁATY

Bez opłat.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miejski w Kleszczelach,
17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4
pokój nr 3 lub nr 8, tel. (85) 6818004 wew. 16 lub 22

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Niezwłocznie, wydanie poświadczenia zameldowania.

 

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

- Podanie o wymeldowanie osoby.

- Decyzja na mieszkanie, akt notarialny w zależności od tytułu własności.

- Wyrok rozwodowy /do wglądu/ jeżeli dotyczy rozwiedzionego małżonka.

- Dowód utraty mieszkania, wykonany wyrok eksmisji.

OPŁATY

Bez opłat

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Ewidencja Ludności, pokój nr 3, tel. 681-80-04 wewn. 22

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Zgodnie z terminami określonymi w KPA - ok.2-miesiące.

Wydanie decyzji administracyjnej.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz.U.z 1984r. Nr 32, poz.174 z późn. zm/ - art.15 ust.2.

 

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO, CZASOWEGO LUB CZASOWO ZA GRANICĘ.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

- Prawidłowo wypełniony druk " Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego".

- Dowód osobisty.

- Książeczka wojskowa (w przypadku posiadania karty mobilizacyjnej, zmiana
adresu musi być zgłoszona w WKU przed dokonaniem czynności związanych z
wymeldowaniem).

- Osoba pełnoletnia zgłasza się osobiście celem wymeldowania się z pobytu
stałego lub czasowego.

- W przypadku wymeldowania osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda obojga rodziców.

OPŁATY

Bez opłat

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Ewidencja Ludności, pokój nr 3, tel. 681-80-04 wewn. 22

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Niezwłocznie.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tekst jednolity z 1984r. Nr 32, poz.174 z późn. zm/.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2005-08-02

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2006-03-28

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2006-03-28

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2006-03-28