WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH


WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dowody osobiste wydawane po raz pierwszy i tymczasowe dowody osobiste:

 •  wypełniony wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 •  dwa aktualne zdjęcia /lewy pół-profil/, na papierze cienkim i błyszczącym.
 •  odpis skrócony aktu urodzenia, jeżeli nie został sporządzony w USC w Kleszczelach
 •  dowody osobiste rodziców.
 •  zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Kleszczele


Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany stanu cywilnego, zmiany imienia lub nazwiska, uszkodzenia, zmiana miejsca zamieszkania:

- wypełniony wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 •  dokument stwierdzający tożsamość podlegający wymianie.
 •  dwie fotografie - aktualne / lewy pół-profil, na cienkim błyszczącym papierze/.
 •  dokument stwierdzający podstawę wymiany dowodu, jeżeli nie ma adnotacji w starym rozwodzie /decyzja o zmianie imienia lub nazwiska, wyrok rozwodowy, akt zgonu, akt zawarcia małżeństwa/.
 •  zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Kleszczele


Osoby powracające z zagranicy:

 •  wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 •  dwie fotografie / lewy pół-profil na cienkim błyszczącym papierze/.
 •  zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Kleszczele
 •  aktualny paszport, lub poświadczenie obywatelstwa polskiego.
 •  jeżeli związek małżeński, zgon nastąpił za granicą, należy przedłożyć umiejscowiony akt stanu cywilnego.
 •  jeżeli rozwód nastąpił za granicą, wyrok rozwodowy zalegalizowany przez Sąd
  Polski.


W przypadku utraty dowodu osobistego:

 •  wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 •  dwie fotografie /lewy półprofil, na cienkim błyszczącym papierze/.
 •  zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy


OPŁATY

30 zł - za dowód osobisty.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miejski w Kleszczelach,
17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4
pokój nr 3 lub nr 8, tel. 85 6818004 wew. 16 lub 22

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wydanie dowodu tożsamości - 1 miesiąc.

ULGI

Wynikające z ustawy z dnia 09.09.2000r. o opłacie skarbowej / Dz. U. Nr 86,
poz.960 z późn. zm./

UWAGI

Wniosek o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.

Osoby, które ukończyły 13 lat wniosek i odbiór dowodu osobistego składają w obecności opiekuna ustawowego lub prawnego.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 113, poz. 733 z późniejszymi zmianami).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2005-08-02

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2006-03-24

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2006-03-24

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2006-03-24