Załatwianie spraw z akresu ewidencji ludności i dowodów osobistych

 

 • wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych

 • wydawanie dowodów osobistych

 • zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

 • wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną

 • wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę

 • nadanie obywatelstwa polskiego

 • zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

 • zmiana imion i nazwisk, ustalenie pisowni lub brzmienia imienia lub nazwiska

 • udzielanie informacji adresowych

 • przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniu publicznym

 • wydawanie zezwoleń na zorganizowanie i przeprowadzanie zbiórki publicznej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2005-08-02

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2006-03-24

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2006-03-24

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2006-03-24