Komunikat

w sprawie dostępu do Urzędu Miejskiego w Kleszczelach

W związku utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym dotyczącym rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS–CoV – 2 wywołującego chorobę COVID – 19, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, umożliwia się dostęp do zadań realizowanych przez Urząd na niżej wymienionych zasadach.

Wejście do Urzędu jest możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem prowadzącym sprawę lub z pracownikiem sekretariatu Urzędu (dzwonek przy drzwiach wejściowych). Klienci załatwiający sprawy urzędowe są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa. Przy wejściu do budynku należy skorzystać ze środka do dezynfekcji rąk oraz zachować bezpieczną odległość w kontaktach z innymi osobami.

Korespondencję kierowaną do Urzędu Miejskiego w Kleszczelach można pozostawić w przeznaczonej do tego urnie umieszczonej w korytarzu budynku przy drzwiach wejściowych.

Wszelkie informacje będą nadal udzielane głównie drogą telefoniczną bądź elektroniczną, a decyzje i inne dokumenty na wniosek osób zainteresowanych będą wydawane korespondencyjnie. 

Opłat należy dokonywać, w miarę możliwości, w formie elektronicznej na rachunki bankowe:

  • 49 8071 0006 0018 8290 2000 0130 (wszystkie opłaty z wyjątkiem opłat za gospodarowanie odpadami)
  • 52 8071 0006 0018 8290 2000 0270 (tylko opłata za gospodarowanie odpadami)

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach 8.00 – 14.00.

Zachęcamy do załatwiania spraw administracyjnych za pośrednictwem platform usług elektronicznych, tj. Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /2005074/skrytka i Cyfrowego Urzędu: https://cu.wrotapodlasia.pl/. Dokument elektroniczny powinien być podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przypomina się, że wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej można dokonać na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl).

 

Dane kontaktowe:

Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele,

tel. 85 6818004,  e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl

 

Kleszczele, dnia 18.05.2020 r.                                                  

BURMISTRZ

                  mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-05-18

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2020-05-20

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2020-05-19