OGŁOSZENIE

BURMISTRZA KLESZCZEL

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniach od 16 września 2015 r. do 16 listopada 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, pokój nr 2, w godzinach pracy urzędu na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, dla następujących obrębów:

1. Żuki

2. Pogreby

3. Gruzka

4. Kuraszewo

5. Piotrowszyzna

6. Toporki

7. Zaleszany

8. Biała Straż

W tym terminie zainteresowani właściciele lasów będą mogli zapoznawać się z projektem.

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.) w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, tj. od 16 września 2015 r. do 16 października 2015 r. zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 cyt. ustawy o lasach, uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

 

Kleszczele, dnia 11 września 2015 r.

Burmistrz

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2015-09-11

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2015-09-11

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2015-09-11

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2015-09-11