Kleszczele, dnia 18 kwietnia 2016 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Kleszczele.

 

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Kleszczele powołana przez Radę Miejską w Kleszczelach Uchwałą Nr XVII/130/2013 z dnia 26 marca 2013 r., działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.) zawiadamia, że przystępuje do uregulowania stanu prawnego i przejęcia na rzecz Gminy Kleszczele nieruchomości wymienionych w spisach inwentaryzacyjnych.

Komisja wykłada do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach spisy inwentaryzacyjne obejmujące niżej wymienione karty.

 

1. Kartę Nr 1 nieruchomości położonej w obrębie 13 Zaleszany.

2. Kartę Nr 2 nieruchomości położonych w obrębie 5 Kleszczele.

 

Spisy inwentaryzacyjne wywieszone zostaną na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej Urzędu, natomiast kopia spisu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń wsi Zaleszany i miasta Kleszczele.

Spisy i karty inwentaryzacyjne będą również dostępne do wglądu w pokoju Nr 9 Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, przez okres jednego miesiąca to jest od dnia 18 kwietnia 2016 r. do dnia 18 maja 2016 r.

 

W związku z powyższym wszelkie zastrzeżenia i uwagi zainteresowane jednostki i osoby mogą zgłaszać do Komisji Inwentaryzacyjnej w terminie od dnia 19 maja 2016 r. do dnia 19 czerwca 2016 r.

 

 

Przewodniczący
Komisji Inwentaryzacyjnej

Michał Fiedoruk


Spisy inwentaryzacyjne do pobrania:

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2016-04-18

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2016-04-18

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2016-04-18

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2016-04-18