Ogłoszenie nr 500191830-N-2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. o zmianie ogłoszenia na dostawę instalacji solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Kleszczele

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500191830-N-2018 z dnia 10-08-2018 r.

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 597721-N-2018
Data: 01/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kleszczele, Krajowy numer identyfikacyjny 5065907100000, ul. 1 Maja  4, 17-250   Kleszczele, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 818 004, e-mail jerzy.kupryciuk@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl, faks 85 681 80 04 w. 15.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Data zakończenia 2018-11-16
W ogłoszeniu powinno być: Data zakończenia 2019-04-30

Burmistrz

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Data wytworzenia: 2018-08-10

Wprowadzający: Justyna Wawrusiewicz

Modyfikujący: Justyna Wawrusiewicz

Data modyfikacji: 2018-08-10

Opublikował: Justyna Wawrusiewicz

Data publikacji: 2018-08-10