Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4

Burmistrz Kleszczel informuje, że na wyżej wymienione stanowisko wpłynęły dwie oferty, z których dwie spełniają wymagania niezbędne podane w ogłoszeniu o naborze. W wyniku przeprowadzonego naboru, czyli rozmowy kwalifikacyjnej Komisja uznała jednak, iż kandydatki nie spełniają w wystarczającym stopniu wymagań i oczekiwań przewidzianych dla tego stanowiska.

W związku z powyższym ustala się, że nabór na stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy nie został rozstrzygnięty.

Kleszczele, dnia 13 marca 2017 r.

BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2017-03-13

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2017-03-13

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2017-03-13