Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

  • Karty informacyjne dla wniosków i zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów

  • Karty informacyjne dla wniosków i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  • Karty informacyjne dla wniosków i postanowień w sprawwie opiniowania programu gospodarki odpadów niebezpiecznych

  • Karty informacyjne dla wniosków na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych stałych i ciekłych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2007-03-14

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2007-03-14

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2007-03-14

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2007-03-14