INFORMACJA OPISOWA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W KLESZCZELACH na dzień 15 grudnia 2003 roku.

Urząd Miejski w Kleszczelach posiada na stanie mienie komunalne na ogólną wartość - 12.215.248 zł, w tym:

1. Grunty o powierzchni ogółem 241,99 ha na ogólną wartość -1.999.168 zł.

Są to:

- grunty rolne o pow. - 62,90 ha

- lasy - 29,35 ha

- tereny rekreacyjne - 5,70 ha

/plac zabaw, park, zieleńce,skwery, boiska sportowe,basen kąpielowy/

- działki budowlane - 2,20 ha

- inne grunty - 143,65 ha

/tereny przemysłowe,kopalina piasku i żwiru, wysypiska, grzebowiska oraz nieużytki/

Zmiana stanu gminnego zasobu nieruchomości nastąpiła w wyniku obrotu cywilno-prawnego jaki wystąpił w ciągu roku. W obrocie tym stan gruntów zwiększył się o 4,13 ha. Zbycie dotyczyło sprzedaży działek budowlanych i przemysłowych o pow. 1,20 ha , nabyto natomiast 5,34 ha gruntów rolnych z mocy prawa. Nabycie dotyczyło gruntów byłego PFZ nie przekazanych do Agencji Nieruchomości Rolnych. W obrocie tym stan gruntów zwiększył się o 4,13 ha.

2. Budynki na ogólną wartość - 1.707.212 zł

Są to:

- budynki i lokale mieszkalne na ogólna wartość - 134.085 zł

- budynki gospodarcze - 62.043 zł

- obiekty kulturalne - 8 świetlic wiejskich - 188.117 zł

- obiekty służby zdrowia - 83.588 zł

- budynki OSP - 310.902 zł

- budynki użytkowe/warsztaty,budynki Urzędu Miejskiego - 332.501 zł

- budynki we wsi Saki i Policzna przejęte od SKR - 213.517 zł

- budynki po byłej szkole podstawowej w Kleszczelach i Daszach - 300.841 zł

- obiekty sportowe - basen kąpielowy - 81.618 zł

3. Budowle na ogólną wartość -7.650.274 zł

w tym:

- 8 wodociągów na ogólną wartość -3.465.676 zł

- oczyszczalnia ścieków oraz 1918 mb kolektora sanitarnego na ulicy

Kopernika Świerczewskiego, Kościuszki i Plac Parkowy -1.408.399 zł

- 7 przystanków PKS na ogólną wartość - 79.785 zł

- inne/ instalacje wodno-kanalizacyjne,sieć zewnętrzna co,

studnie wiercone - 56.269 zł

- drogi gminne na ogólną wartość - 396.580 zł

- oświetlenie uliczne - 49.224 zł

- zbiornik retencyjny - 2.194.341 zł

4. Środki transportowe na ogólną wartość - 734.525 zł

w tym:

- środki do dowożenia dzieci do szkół/autobus i osinobus/ - 265.203 zł

- środki transportowe na potrzeby własne - 133.790 zł

- środki transportowe OSP - 335.532 zł

5. Maszyny i sprzęt ogólnego zastosowania w Urzędzie - 79.257 zł

6. Zespoły prądotwórcze - 45.018 zł.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2003-12-15

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2005-05-26

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-02-09

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2005-05-26