Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego
Gminy Kleszczele na dzień 15 listopada 2005 r.

Gmina Kleszczele posiada na stanie mienie komunalne na ogólną wartość - 13.260.623 zł w tym:

1. Grunty o powierzchni ogółem 313,55 ha i wartości 2.311.248 zł.

Są to grunty :

- grunty rolne o pow. 59,48 ha,

/ w bezpośrednim zarządzie znajduje się 42,89 ha , 3,86 ha przekazano na podstawie umowy użyczenia dla 6 jednostek OSP i Zespołowi Szkół w Kleszczelach w bezpłatne użytkowanie, wydzierżawionych jest 12,73 ha - dochód z tego tytułu wynosi 900 zł.

- lasy o pow. 29,35 ha

- tereny rekreacyjne o pow. 5,70 ha,

/ plac zabaw, park, zieleńce, skwery, boiska sportowe, basen kąpielowy/.

- działki budowlane o pow. 0,63 ha,

- inne 218,39 ha.

/tereny przemysłowe, kopaliny piasku o żwiru , wysypiska, grzebowiska oraz nieużytki/.

W bezpośrednim zarządzie gminy jest 210,09 ha, wydzierżawionych na podstawie umowy 0,54 ha , w użytkowaniu wieczystym znajduje się 7,76 ha - dochody z tego tytułu wynoszą 16.450 zł.

Zmiana stanu gminnego zasobu nieruchomości nastąpiła w wyniku obrotu cywilno-prawnego w ciągu roku. W obrocie tym stan gruntów zmniejszył się o 4,6533ha. Zbycie dotyczyło sprzedaży gruntów zabudowanych i niezabudowanych w Kleszczelach - 3,1576 ha, we wsi Biała Straż o pow. - 0,4002 ha , we wsi Kuraszewo - 0,8600 ha . Na mocy decyzji Starostwa Powiatowego w Hajnówce nieodpłatnie przekazano grunty na wniosek o pow. 0,2355 ha na rzecz osób, którzy użytkowali je jako działki dożywotniego użytkowania.

W drodze komunalizacji przyjeto do zasobu na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego 1,8729 ha we wsi Żuki, Zaleszny, Kleszczele , Saki i we wsi Dobrowoda na ogólną wartość 15.826,90 zł.oraz 72,16 ha gruntów przejętych pod grogi gminne na opgólną wartość 381.339,70 zł. Przyjęto również od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa nieodpłatnie - akt notarialny Nr A 1976/05 7,1562 ha o wartości 24.057,90 zł.

W 2006 roku planuje się do sprzedaży 22 działki we wsi Repczyce o ogólnej powierzchni 2,9474 ha , działki niezabudowanej w Kleszczelach o pow. 0,28 ha , we wsi Saki o pow. 0,5452 ha , we wsi Suchowolce o pow. 0,1844 ha , we wsi Policzna o pow. 0,050 ha oraz we wsi Dobrowoda o pow. 32,9026 ha po byłej żwirowni. Dochody z tego tytułu oszacowano na 216.750 zł.

2. Budynki na ogólną wartość - 1.301.314 zł.

Są to:

- budynki i lokale mieszkalne na ogólną wartość - 128.980 zł

/ wynajęte na podstawie umowy najmu. Dochód z tego tytułu wynosi 5.500 zł/

- budynki gospodarcze - 53.261 zł

- obiekty kulturalne - 8 świetlic wiejskich - 188.117 zł

- obiekty służby zdrowia/przychodnia pediatryczna/ - 83.588 zł

- budynki OSP - 323.299 zł

/na podstawie umowy użyczenia przekazano do bezpłatnego użytkowania jednostkom OSP/.

- budynki użytkowe, warsztaty - 252.399 zł

- budynki Urzędu Miejskiego - 191.883 zł

- przystanki - 79.785 zł.

3. Budowle na ogólną wartość - 8.775.097 zł.

- 8 wodociągów - 3.465.676 zł.

/na podstawie umowy przekazano do eksploatacji dla Wojewódzkiego Zarządu Konserwacji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku /.

- oczyszczalnia ścieków oraz 9.957 mb kanalizacji sanitarnej na ulicy Kopernika, Świerczewskiego, Kościuszki, Plac Parkowy, Kleszczele - Repczyce, Mickiewicza, Ciasna, Kolejowa i Leśna na ogólną wartość - 2.493.263 zł

- zbiornik retencyjny - 2.194.341 zł

- obiekty sportowe - basen kąpielowy - 104.008 zł

- inne/instalacje wodno-kanalizacyjne, sieć wewnętrzna co. studnie wiercone

na ogólną wartość - 56.269 zł

- drogi gminne - 396.580 zł

- oświetlenie uliczne - 49.224 zł

- ogrodzenia - 7.808 zł

- wieże OSP - 7.928 zł

4. Środki transportowe na ogólną wartość - 708.034 zł

w tym:

- środki do dowożenia dzieci - 239.190 zł

- środki transportowe na potrzeby własne - 133.790 zł

- środki transportowe i sprzęt do ratownictwa

technicznego - 335.054 zł

5. Maszyny i sprzęt ogólnego zastosowania - 119.574 zł

6. Zestawy prądotwórcze - 45.018 zł

Zmiana wartości stanu mienia komunalnego od 15 listopada 2004 do 15 listopada 2005 r. nastąpiła poprzez:

1) przyjęcia środków trwałych:

- kanalizacji sanitarnej o długości 1.590 mb w Kleszczelach przy ulicy Mickiewicz, Ciasnej, Kolejowej i Leśnej,

- zakupu sprzętu wodnego i plażowego przy zalewie w ramach programu SAPARD,

- zakupu 2 kserokopiarek na potrzeby Urzędu,

- zwiększenia wartości budynków poprzez odbudowę zniszczonych pokryć dachowych po huraganie,

- instalacji c.o w budynku Urzędu.

2) rozchodu środków trwałych:

- likwidacji kserokopiarki,

- kasacja samochodu Star A-28 "OSINOBUS",

- likwidacji wieży OSP we wsi Policzna,

- likwidacji budynków byłej szkoły w Kleszczelach - sprzedaż z przeznaczeniem do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny.

Dochód uzyskany ze sprzedaży - 5.734 zł

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2005-11-15

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2006-03-24

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-02-09

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2006-03-24