Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego

w Kleszczelach na dzień 15 listopada 2004 r.

 

          Urząd Miejski w Kleszczelach posiada na stanie mienie komunalne na ogólną wartość - 12.496.481  zł  w tym:

1.  Grunty o powierzchni ogółem        -  237,15 ha  i  wartości - 1.967.350 zł.

Są to  :

1)     grunty rolne o pow.                 -  62,30 ha,

/ w bezpośrednim zarządzie znajduje się 52,04 ha , 3,86 ha przekazano na podstawie umowy użyczenia dla 6 jednostek  OSP i  Zespołowi  Szkół w Kleszczelach w bezpłatne użytkowanie, wydzierżawionych jest 6,40 ha - dochód z tego tytułu wynosi 600 zł.

2) lasy o pow.                               -  29,35 ha /

3) tereny rekreacyjne o pow.          -    5,70 ha,

     (plac zabaw, park, zieleńce, skwery, boiska sportowe, basen kąpielowy)

4) działki budowlane o pow.          -    0,73 ha,

5) inne                                           -  139,07 ha.

    (tereny przemysłowe, kopaliny piasku i żwiru , wysypiska, grzebowiska  oraz nieużytki/.

 W bezpośrednim zarządzie gminy jest 130,77 ha , wydzierżawionych na podstawie umowy - 0,54 ha , w użytkowaniu wieczystym znajduje się - 7,76 ha  Dochody z tego tytułu wynoszą 16.450 zł. 

Zmiana stanu gminnego zasobu nieruchomości nastąpiła w wyniku obrotu cywilno-prawnego, jaki wystąpił w ciągu roku. W obrocie tym stan gruntów zmniejszył się o 4,399 ha. Zbycie dotyczyło sprzedaży gruntów zabudowanych i niezabudowanych - nieruchomość po byłej szkole we wsi Dasze oraz nieruchomości zabudowanej przejętej od SKR w Sakach i Policznej .

W 2005 roku planuje się do sprzedaży 3,74 ha gruntów niezabudowanych we wsi Kleszczele oraz działek budowlanych i rekreacyjnych w Kleszczelach i we wsi Repczyce zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego .

2 . Budynki na ogólną wartość       -        1.313.759 zł.

Są to:

1)     budynki i lokale mieszkalne na ogólną wartość       -           114.000 zł

/ wynajęte na podstawie umowy najmu. Dochód z tego tytułu wynosi - 3.500 zł/

2) budynki gospodarcze                                             -             62.043 zł

3) obiekty kulturalne - 8 świetlic wiejskich                  -           188.117 zł

4) obiekty służby zdrowia/przychodnia pediatryczna/  -             83.588 zł

5)     budynki OSP                                                        -           310.902 zł.

/ na podstawie umowy użyczenia przekazano do bezpłatnego użytkowania jednostkom OSP/.

    6) budynki użytkowe warsztaty , budynki Urzędu Miejskiego-  341.282 zł

3.            Budowle na ogólną wartość                                    -        8.326.289 zł.

1)     8 wodociągów                                                       -         3.465.676 zł.

/na podstawie umowy przekazano do eksploatacji dla Wojewódzkiego Zarządu Konserwacji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku /.

2) oczyszczalnia ścieków  oraz 8367 mb kanalizacji sanitarnej na ulicy Kopernika, Świerczewskiego, Kościuszki , Plac Parkowy, Kleszczele -Repczyce , Mickiewicza na ogólną wartość             -        2.002.796 zł

3) 7 przystanków                                                       -             79.785 zł

4) zbiornik retencyjny                                                 -        2.194.341 zł.

5) obiekty sportowe - basen kąpielowy                      -             81.618 zł.

6) inne (instalacje wodno-kanalizacyjne, sieć wewnętrzna co. studnie wiercone) na ogólną wartość                                           -            56.269 zł.

7) drogi gminne                                                         -          396.580 zł.

8) oświetlenie uliczne                                                 -          49.224 zł.

4.     Środki transportowe na ogólną wartość                -          734.047 zł.

w tym:

1) środki do dowożenia dzieci                                    -        265.203 zł.

     (2 autobusy , Osinobus- Star 28)

2) środki transportowe na potrzeby własne                 -        133.790 zł.

    ( samochód Żuk, ciągnik Ursus C 355, przyczepa ,koparka K-162 Ostrówek , Star wywrotka)

3) środki transportowe OSP - 5 samochodów pożarniczych i sprzęt do ratownictwa technicznego, motopompa , piła spalinowa        335.047 zł.

5.     Maszyny i sprzęt ogólnego zastosowania              -         110.018 zł.

    /12 zestawów  komputerowych,  3 ksierokopiarki , 2 drukarki igłowe ,3  drukarki laserowe, 2 drukarki atramentowe,  instalacja alarmowa/

6.     Zestawy prądotwórcze                                         -        45.018 zł.

Zmiana wartości stanu mienia komunalnego od 15 grudnia 2003 do 15 listoapda 2004 nastąpiła poprzez:

1  przejęcie środków trwałych:

- kanalizacji sanitarnej,

- zwiększenie wartości przekazanego sprzętu komputerowego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji służący do obsługi systemu przy wydawaniu dowodów osobistych ,

- nieodpłatnego przekazania przez Fundację Nowoczesna Polska w ramach akcji IKONKA sprzętu komputerowego

-  zakupu sprzętu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczonego do obsługi świadczeń rodzinnych.

2. Rozchodu środków trwałych:

- sprzedaży budynków po byłej szkole w Daszach, budynków i budowli przejętej nieodpłatnie od byłego SKR w Sakach i Policznej,

- sprzedaży samochodu pożarniczego będącego na stanie OSP w Kleszczelach,

- likwidacji środka trwałego - budynku mieszkalnego w Kleszczelach przy ul. Plac Parkowy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2004-11-15

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2005-05-26

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-02-09

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2005-05-26