Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 19,

tel. (085) 6818054,

NIP 543-17-76-630

Regon: 000976050

Konto: 15807100060018831720000010

 

 

p.o. Dyrektora MOKSiR:

Eugenia Kazimieruk

Podstawa prawna działania:

  • ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
  • akt o utworzeniu - uchwała Nr XII/41/66 Gromadzkiej Rady Narodowej w Kleszczelach z dnia 26 lutego 1966 r.
  • uchwała Nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach i uchwalenia statutu (Dz. Urz. Woj. Podl.poz.275 z dnia 18.01.2012 r.)

 

 

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: MOKSiR w Kleszczelach

Data wytworzenia: 2004-07-31

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2005-05-26

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2020-09-11

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2005-05-26