Informacja o ciężarze publicznym

Stan należności wymagalnych od początku roku do 31 grudnia 2016 r. na rzecz Gminy:

Rodzaj należności

Kwota (zł)

Z tytułu dostawy i usług

5.760,22

Pozostałe należności-gospodarstwa domowe

269.443,94

Pozostałe należności-pozostałe krajowe instytucje finansowe

244.992,51

Razem

520.196,67


Sporządziła:

Halina Kondrat

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Kondrat - Referat Finansowy

Data wytworzenia: 2017-05-24

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2017-07-18

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2017-07-18