Informacja o ciężarze publicznym

 

 Stan należności wymagalnych  za okres od początku roku do  31 grudnia 2014 r. na rzecz Gminy:

 

Rodzaj należności

Kwota ( zł )

Z tytułu dostaw i usług

3.530,83

 

Pozostałe należności – gospodarstwa domowe

 

272.317,22

 

 

Pozostałe należności – pozostałe krajowe instytucje finansowe

149.910.37

Razem:

425.758,42

 

Sporządziła:

Halina Leonkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Halina Leonkiewicz - Referat Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2015-03-24

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2015-03-31

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2015-03-31

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2015-03-31