Informacja o ciężarze publicznym

 

Stan należności wymagalnych za okres od początku roku do 31 grudnia 2010 r. na rzecz Gminy :

Rodzaj należności
kwota
Z tytułu dostaw i usług
4.248,65
Pozostałe należności z tytułu:
 
Podatek od nieruchomości
174505,22
Podatek rolny
7.940,75
Podatek leśny
1.875,25
Zaliczki i fundusz alimentacyjny
55.317,65
pozostałe
2.048,74
Razem:
245.936,26
 

Metryka strony

Udostępniający: Halina Leonkiewicz - Skarbnik Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-03-30

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-04-28

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-04-28

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-04-28