Informacja o ciężarze publicznym 2013

Stan należności wymagalnych za okres od początku roku do 31 grudnia 2013 r. na rzecz Gminy :

 

Rodzaj należności

Kwota ( zł )

Z tytułu dostaw i usług

3.195,69

 

Pozostałe należności – gospodarstwa domowe

 

238.272,59

 

 

Pozostałe należności – pozostałe krajowe instytucje finansowe

93.954,37

Razem:

335.422,65

 

Metryka strony

Udostępniający: Halina Leonkiewicz - Referat Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-03-19

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-03-31

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-03-31

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-03-31