Informacja o ciężarze publicznym

 

 

Stan należności wymagalnych za okres od początku roku do 31 grudnia 2009r. na rzecz Gminy:

 

 
Rodzaj należności
kwota
Z tytułu dostaw i usług
4.561,77
Pozostałe należności z tytułu:
 
Podatek od nieruchomości
133,504,11
Podatek rolny
12.616,44
Podatek leśny
1.946,36
Zaliczki i fundusz alimentacyjny
60.370,17
pozostałe
3.012,52
Razem:
216.011,37
 

Metryka strony

Udostępniający: Halina Leonkiewicz - Skarbnik Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-03-24

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-03-25

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-03-25

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-03-25