Informacja o ciężarze publicznym

 

Stan należności wymagalnych za okres od początku roku do 31 grudnia 2015 r. na rzecz Gminy :

 

Rodzaj należności

Kwota (zł)

Z tytułu dostaw i usług

4.602,04

 

Pozostałe należności – gospodarstwa domowe

 

400.744,87

 

 

Pozostałe należności – pozostałe krajowe instytucje finansowe

264.164.37

Razem:

669.511,28

Sporządziła:

Halina Leonkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Halina Leonkiewicz - Referat Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2016-03-25

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2016-04-05

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2016-04-05

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2016-04-05