Informacja o ciężarze publicznym

 Stan należności wymagalnych  za okres od początku roku do  31 grudnia 2011 r. na rzecz Gminy:

Rodzaj należności

kwota

Z tytułu dostaw i usług

2.679,25

 

Pozostałe należności – gospodarstwa domowe

 

103.620,70 

 

 

Pozostałe należności – pozostałe krajowe instytucje finansowe

69.624,00

Razem:

175.923,95

Metryka strony

Udostępniający: Halina Leonkiewicz - Referat Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2012-02-29

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2012-03-05

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2012-03-05

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2012-03-05