Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2016 r.

 

            Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Kleszczel  podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy za III kw. 2016 r.

 

 

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

Dochody

8.738.091,55

6.476.497,95

Wydatki

9.700.449,55

5.806.862,98

Deficyt/nadwyżka

-962.358,00

669.634,97

Przychody ogółem:

1.151.058,00

261.058,00

- kredyty

890.000,00

0

- inne źródła, w tym wolne środki

261.058,00

261.058,00

Rozchody ogółem:

188.700,00

141.520,00

- spłata pożyczek

188.700,00

141.520,00

 

 

 

                                                                                                  Burmistrz Kleszczel

 

                                                                                              mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Leonkiewicz - Referat Finansowy

Data wytworzenia: 2016-10-21

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2016-11-04

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2016-11-04