Oświadczenia majątkowe radnych złożone zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) na dwa miesiące przed upływem kadencji 2010 - 2014:
 
1.Katarzyna Androsiuk - Przewodnicząca Rady
2.Jarosław Narewski - Wiceprzewodniczący Rady
3.Taisa Borysiuk
4.Halina Gierez
5.Włodzimierz Gołub
6.Włodzimierz Jakubczyk
7.Jerzy Jaroszewicz
8.Eugeniusz Juźwiuk
9.Sylwia Kulikowska
10.Mikołaj Kupryciuk
11.Stefan Romanowicz
12.Aleksy Roszczenko
13.Eugeniusz Sawicki
14.Alina Zazulińska
15.Jolanta Zubik

 

W oświadczeniach majątkowych dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), zawartych w części B oświadczenia.

 

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-09-01

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2015-07-06

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2015-09-24

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2015-07-06