Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Społecznej

W dniu 15 kwietnia 2019 r.w budynku Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, pokój nr 8, odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Kleszczelach.

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1)    Przedstawienie porządku posiedzenia.
2)    Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach za 2018 r.
3)    Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach za 2018 r. i przedstawienie zamierzeń na 2019 r.
4)    Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach za 2018 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2019 r.
5)    Zapoznanie z „Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2018”.
6)    Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2018 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań na 2019 r.
7)    Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.
8)    Zaopiniowanie projektów uchwał.
9)    Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2018 r.
10)    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
11)    Sprawy różne.

Początek posiedzenia o godz. 10.00.Kleszczele, dnia 10 kwietnia2019 r


Przewodniczący
Komisji Społecznej

/-/ mgr inż. Dymitr Artysiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Aleksandra Trofimiuk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-04-10

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2019-04-11

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2019-04-11