Oświadczenie radnego złożone zgodnie z art. 24j ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.): 

 1. Paweł Szatyłowicz – Przewodniczący Rady
 2. Michał Kazimieruk – Wiceprzewodniczący Rady
 3. Grażyna Bieroza
 4. Alicja Halina Borona
 5. Taisa Borysiuk
 6. Włodzimierz Gołub
 7. Mirosław Gryniewicki
 8. Saber Hassoun
 9. Antonina Leonkiewicz 
 10. Michał Leonkiewicz 
 11. Jarosław Narewski 
 12. Stefan Romanowicz 
 13. Włodzimierz Sajewicz
 14. Włodzimierz Wasiluk

W oświadczeniu dokonano wyłączeń informacji dotyczących adresów zamieszkania osób składających oświadczenie oraz osób, których ono dotyczy, zgodnie z art. 24j ust. 6 w/w ustawy.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2005-05-26

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2005-05-26

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2008-07-01

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2005-05-26